Получете най-добрата цена!      Получете най-доброто качество!      Станете част от нашите клиенти!
Дейността на "САНДЪРС ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ" ЕООД изцяло е насочена към търговски операции на международния и българския пазар.

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

азотни торове фосфорни торове азотно фосфорни торове комплексни торове

АЗОТНИ
ТОРОВЕ

ФОСФОРНИ
ТОРОВЕ

АЗОТНО
ФОСФОРНИ
ТОРОВЕ

КОМПЛЕКСНИ
ТОРОВЕ

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

зърнени култури Продукти:
1. Хлебна пшеница
2. Фуражна пшеница
3. Фуражен ечемик
4. Пивоварен ечемик
5. Царевица на зърно
6. Маслодаен слънчоглед